logotype.gif
Skriftlig kommunikation
Nyckelkundsarbete
Upphandlingar
 
Skriftlig kommunikation
Integrera i marknadsstrategin
Vi utgår från din marknads- och kommunikationsplan och definierar noga syftet
med den skriftliga produkt som skall göras:

- Vem skall läsa din information - är det beslutsfattare, påverkare, användare..?
- Vad vill du att läsaren skall veta, tycka och göra?
- På vilket sätt skall denna skriftliga kommunikation stödja eller samverka med dina övriga aktiviteter?

Definitionen av vem som skall läsa din information och varför påverkar såväl innehåll, språk, layout, grafisk design som vilket medium du bör välja.

Definiera kommunikationsmål
Vad du vill uppnå beror på var din kund och läsaren befinner sig i den så kallade adoptionsprocessen. - Känner de till din produkt? - Har de tillräckliga kunskaper om den? - Vill du underlätta för dem att pröva den? - Kan vi stärka dem som redan valt att använda den i övertygelsen att de valt rätt?

Vi kan ta hand om ditt projekt från ide´ till färdig produkt

=> Läs mer om intervjuer
=> Läs mer om referat
=> Läs mer om informationsmaterial
=> Läs mer om böcker

Uppdaterad:07-05-21 © Webgraph    easyUPDATEsystem