logotype.gif
Skriftlig kommunikation
Nyckelkundsarbete
Upphandlingar
 
Upphandlingar till den offentliga sektorn
Vid en öppen offentlig upphandling får du sällan två chanser.

Det gäller att vara väl förberedd när anbudsför-frågan kommer. Är du oförberedd kan det
redan vara för sent för att förbereda såväl den interna verksamheten som kunden för ditt anbud.

En kontinuerlig process
Arbetet med upphandlingar är därför en kontinuerlig process som skall vara väl integrerad i det ordinarie nyckelkundsarbetet.

En målmedveten marknads- och kommunikationsstrategi, med en noggrann kartläggning av processen vid viktiga kundbeslut utgör grunden för ett framgångsrikt upphandlingsarbete.

Genom femton års praktiskt arbete med nyckelkundsarbete och upphandlingar, av både produkter och tjänster, har vi utarbetat ett effektivt sätt att integrera dessa i den ordinarie verksamheten.

Du får tillgång till arbetsscheman och checklistor, rekommendationer till ett optimalt förberedelsearbete samt råd och praktisk support i sammanställning av anbud.

=> Läs mer om Upphandlingar

Uppdaterad:07-05-21 © Webgraph    easyUPDATEsystem