logotype.gif
Skriftlig kommunikation
Nyckelkundsarbete
Upphandlingar
 
Välkommen
- Vet dina kunder vad du vill att de skall veta om din produkt eller tjänst? Har de tillräckliga kunskaper och förstått fördelarna med den?

Jag har över 25 års praktisk erfarenhet av marknadsföring och försäljning med specialisering på nyckelkundsbearbetning och upphandlingar.

Med journalistutbildning och en rad uppdrag som skribent och konsult bakom mig, kan jag erbjuda dig en kostnadseffektiv skriftlig kommunikation för profilering av dina produkter, dina tjänster eller din verksamhet.

På denna hemsida kan du kortfattat läsa vad jag och mina kollegor kan göra för dig och hur vi går till väga:

=> Vi ger dig tips och exempel på hur en strukturerad och målstyrd skriftlig kommunikation kan öppna en kostnadseffektiv väg till dina kunder.

=> Vi visar dig modeller för strukturerad nyckelkundsbearbetning.

=> Vi hjälper dig att sammanställa professionella anbud vid upphandlingar till den offentliga sektorn.

Kontakta mig för en förutsättningslös (dvs. kostnadsfri) diskussion om hur vi skulle kunna bidra till att effektivisera ditt arbete.

Uppdaterad:07-05-21 © Webgraph    easyUPDATEsystem