logotype.gif
Skriftlig kommunikation
Nyckelkundsarbete
Upphandlingar
 
Verksamhetsutveckling med EU-bidrag
Utbilda din personal med EU-pengar - Växtkraft Mål 3!

Möt framtiden med en verksamhet och en personal som är väl rustad för att möta omvärldens krav!

Gör en verksamhets- och kompetensanalys samt utbilda din personal med ekonomiskt stöd från EU.

Redan i år kan du stå bättre rustad med en välutbildad personal och en kundfokuserad organisation. Du kan bli väl förberedd för ett intensivt nyckelkundsarbete och för kommande offentliga upphandlingar.

Vi har erfarenheten och visar dig hur du går tillväga för att dra maximal nytta av detta tillfälle till ekonomiskt stöd från EU.

=> Läs mer om Växtkraft Mål 3 på http://www.esf.se


Uppdaterad:07-05-21 © Webgraph    easyUPDATEsystem