logotype.gif
Skriftlig kommunikation
Nyckelkundsarbete
Upphandlingar
 
Nyckelkundsarbete
Nyckelkundsbearbetning är en strukturerad process där kännedom om nyckelkundens organisation, beslutsprocesser, nyckelindivider (beslutsfattare och påverkare) är väl kartlagda.

En bra nyckelkundsbearbetning fokuserar på att göra kundens arbete bättre och effektivare och att erbjuda produkter eller tjänster som bidrar till detta. En god kännedom om kundens situation är en förutsättning för ett effektivt nyckelkundsarbete.

Nyckelindivider
Inför viktiga beslut hos nyckelkunden är det ofta endast en handfull individer som är viktiga att bearbeta. Fokusera på dem.

Nyckelkunsarbete i praktiken
Vi har tack vare 25 års praktisk erfarenhet utvecklat en metod som underlättar för dig att systematiskt och strukturerat planlägga och följa upp ditt arbete med dessa nyckelindivider. En väl fungerande nyckelkundsbearbetning är en förutsättning för framgångsrik hantering av upphandlingar till exempelvis den offentliga sektorn.

Vi ger dig metoder, aktivitetsmallar och checklistor för optimal planering

=> Läs mer om nyckelkundsbearbetning

Uppdaterad:07-05-21 © Webgraph    easyUPDATEsystem