logotype.gif
Skriftlig kommunikation
Nyckelkundsarbete
Upphandlingar
 
Nyckelkundsarbete
Nyckelkunder är kunder av stort värde för din verksamhet. Det kan vara kunder med storinköpspotential eller kunder som är opinionsledande.

Kartlägg kunden
Kartläggning av kunden sker genom analys av bland annat:

- Verksamhet och marknad
- Organisation
- Beslutsprocesser
- Nyckelindivider i beslutsprocessen
- Policies
- Ekonomi

Kartläggning av beslutsprocesser blir en kartläggning av nyckelindivider, vilka kunskaper de har, vad de tycker och vad de gör. Vid viktiga beslut hos nyckelkunden är det, som nämndes ovan, vanligen en handfull individer som är viktiga i beslutsprocessen. De är dessa vi ska fokusera på i handlingsplanen.

Samordna aktiviteter
I nyckelkundsarbete integreras personlig och skriftlig bearbetning med en rad andra åtgärder. Ett effektivt nyckelkundsarbete involverar flera funktioner i företaget: marknadsföring, försäljning, prissättning, logistik mm och inte minst information till och support från det egna företagets/verksamhets ledning och experter inom relevanta områden.

Upphandlingar
En förutsättning för affärer med offentlig sektor är ofta upphandlingar som sker enligt lagen om offentlig upphandling. En praktisk och väl fungerande metod för att hantera dessa finner du under länken upphandlingar. Vi har erfarenhet av upphandlingar av både produkter och tjänster till den offentliga sektorn.

Kommunikationsplan
En strukturerad kommunikationsplan med tydliga mål och uppföljningar, med tydligt ansvar och support inom den egna organisationen är grunden för ett framgångsrikt nyckelkundsarbete, vare sig det gäller offentlig eller privat sektor.

Handlingsplanen skall vara strukturerad med definierade kommunikationsmål för varje nyckelindivid, men se upp så att ni inte bryter mot PUL.

Kontakta mig om du önskar veta mer om själva nyckelkundsbearbetningen, hur man kan lägga upp och genomföra en nyckelkundsplan och hur man på ett effektivt sätt kan följa upp sina aktiviteter.

Tillbaka

Uppdaterad:07-05-21 © Webgraph    easyUPDATEsystem