logotype.gif
Skriftlig kommunikation
Nyckelkundsarbete
Upphandlingar
 
Intervjuer
Intervjuer gör informationen mer levande och intressant.

Om du använder hemsidan för annat än basal information, kan aktiviteter som intervjuer med specialister och välrenommerade personer erbjuda ett incitament att återvända till din hemsida. Intervjuer kan användas för att ge både basal, men framför allt
aktuell information, på ett personligt och attraktivt sätt.

Intervjuer passar utmärkt för information via hemsidor men även i broschyrer och regelbundna informationsskrifter eller nyhetsblad. Möjlighet till snabb utskrift av valda delar i så kallat pdf-format från hemsidan gör det lättare för intresserade läsare att både skriva ut materialet och att läsa det.

Intervjuer kan vara mycket bra att använda även i andra sammanhang. Självklart ingår de i en eventuell periodisk skrift, men även produktbroschyrer kan, i vissa situationer, få ökat läsvärde om man inkluderar relevanta intervjuer i dem.

Så här gör vi...
Vid intervjuer läser vi in oss på den tänkta intervjupersonens arbete, vad han eller hon har skrivit och gjort. Vi kommer överens om intressanta frågor som måste få svar i intervjun - vi gör en checklista tillsammans med dig.

Intervjuer blir ofta bäst i den intervjuades egen miljö. En miljöbeskrivning är också intressant för läsaren.

Om möjligt bör intervjuer kompletteras med fotografier av både personen i fråga och den miljö han eller hon verkar i. (Observera dock att fotografier i tryck ställer krav på upplösning och bildfiler, publicering på nätet ställer andra tekniska krav).

Naturligtvis skall intervjupersonen informeras om fotograferingen och godkänna de bilder som används.

Tillbaka

Uppdaterad:07-05-21 © Webgraph    easyUPDATEsystem