logotype.gif
Skriftlig kommunikation
Nyckelkundsarbete
Upphandlingar
 
Referat - från symposier, seminarier, möten...
Referat från möten där användare diskuterar sin erfarenhet av din produkt eller tjänst erbjuder aktuell och värdefull information för din kund.

Referat från möten, seminarier och symposier kan publiceras både på nätet och/eller som broschyr för utdelning eller utskick. Ämnesorienterade seminarietexter upplevs ofta som mer intressanta än produktfokuserade

God konakt med moderator och föreläsare
Vid seminariereferat är tidiga kontakter med föreläsarna viktigt. Kan vi bearbeta material i förtid spar det både tid och pengar. Involvera moderator från början, det leder enligt vår erfarenhet till ett gott samarbete och en bra slutprodukt.

Spela in på CD, DVD eller band
Seminarierna bör spelas in på CD,DVD eller band och i optimala fall bör bildmaterialet finnas tillgängligt innan seminariet (en stor utmaning då attraktiva föreläsare ofta är mycket upptagna och bestämmer eller kanske modifierar sin presentation strax innan presentationen).

Vi sammanställer därefter text- och bildmaterial i enlighet med överrenskommen strategi. Referaten faktagranskas naturligtvis av föreläsarna innan produktion.

Använd journalistikens metoder
Referaten bör skrivas på journalistiskt vis för att öka läsvärdet. Det viktigaste skall komma först. En sammanfattande och intresseväckande ingress och användande av mellanrubriker gör det lättare för läsaren att orientera sig.

Använd gärna referenser men glöm inte tips till ytterligare läsning, exempelvis under rubriken läsvärt.

Tillbaka

Uppdaterad:07-05-21 © Webgraph    easyUPDATEsystem