logotype.gif
Skriftlig kommunikation
Nyckelkundsarbete
Upphandlingar
 
Böcker
Böcker upplevs som värdefulla av mottagaren och har ett längre liv som källa till information. De passar således bäst på ämnen som inte är i snabb förändring.

"Produktplacering" i ämnesorienterade böcker, det vill säga böcker om områden där dina produkter eller tjänster ingår, är ett alternativ.

Att producera en bok är en större satsning, både vad gäller tid och resurser, så målsättningen bör vara mer långsiktig.

Projektplanering
Vid bokproduktion, exempelvis referat från större symposier, är ett gott samarbete med moderator mycket viktigt. Målsättning med boken, målgrupper, grafisk formgivning, bildlayout, omfång mm skall så långt som möjligt definieras på ett tidigt stadium. Författare, eller presentatörer, bör uppmärksammas på eventuella problem med copyrights till bilder.

Text och illustrationer skall samlas och harmoniseras. Ofta måste bildmaterialet omformateras. Med hjälp av exempelvis programmet Indesign formateras testsidor för kontroll av läsbarhet och tydlighet. Faktagranskningen är viktig. Det slutliga korrekturet bör även läsas av någon kollega som inte är inblandad i det speciella text och bildavsnittet.

Förankra projektplanen
En projektplan bör på ett tidigt stadium presenteras för samtliga som deltar i produktionen, en plan där deadlines och ansvariga för respektive moment är definierade. Uppföljning av planen bör kommuniceras regelbundet.

Det är bra att ha en grundplan färdig att, tillsammans med deltagarna, anpassas till projektet.

Tillbaka

Uppdaterad:07-05-21 © Webgraph    easyUPDATEsystem